access_time Pn.- Pt. od 8.00 do 17.00, Sob. od 9.00 do 14.00
call (+48) 601 432 464, mail_outline oetm@wp.pl

Oferujemy profesjonalne rzeczoznawstwo samochodowe, kosztorysowanie napraw pojazdów, opinie o wypadkach drogowych i ekspertyzy, jak również badanie wypadków i przyczyn ich powstawania.

Zakres naszych usług obejmuje ustalanie osoby kierującej pojazdem w chwili wypadku, badanie wypadków w warunkach ograniczonej widoczność, opinie pojazdów zabytkowych, jak również analizę trasy przejazdu i badanie tachografów. Analizie poddawany jest stopień deformacji i energochłonność nadwozi samochodowych, przemieszczanie pasażerów podczas wypadków, a także badanie silników i ustalanie przyczyn ich awarii.

Ponadto oferta firmy obejmuje kryminalistyczne badanie żarówek samochodowych, badanie kryminalistyczne miejsca wypadku i zabezpieczanie śladów wypadku, badanie powłok lakierniczych pojazdów wraz z oceną prawidłowości naprawy.

Rzeczoznawca Lech Tomczewski posiada uprawnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr RS 000853.

Nie
czekaj
w Twojej sprawie
liczy się czas